מקור השם גוג’ו GOJU

על ידי Dento Goju Ryu

צ’וג’ון מיאגי סנסיי חניכו של קנריו היגאונה סנסיי הוא אשר נתן את השם “גו ג’ו ריו” לשיטה. היה זה לאחר טורניר בו הציג את שיטתו ובו החליט כי עליו למצוא שם לסגנון הלחימה שלו על מנת לקדם וליצור שיתוף פעולה עם בתי הספר לאומנויות לחימה ביפן . הוא נתן לאומנותו את השם “גוג’ו-ריו”,שם שמשמעותו “קשה – רך”. הוא היה המאסטר הראשון שנתן שם לאומנותו. בשנת 1933 נרשמה שיטת “גוג’ו ריו” רשמית ב- בוטוקו-קאי (ארגון אומניות הלחימה היפני). את השם לקח צ’וג’ון מיאגי סנסיי מהחוק השלישי מבין שמונת חוקי ה”קנפו” המופיעים בספר ה”בובישי”- המוכר כמרכז בתוכו את מהות אומנויות הלחימה הסיניות. סעיף זה באופן בולט מאפיין את תמציתה של שיטת ” גוג’ו ריו”, אשר במהותה משלבת בין קושי ורוך על רובדיהם השונים והעמוקים, – אלה לובשים צורה ומתגלים אט אט, טיפין טיפין, במשך שנים רבות של אימונים, לעיניו של המתאמן ההולך בעקבות ה “דרך” .

THE KENPO HAKKU
THE EIGHT LAWS OF THE FIST
שמונת חוקי הקנפו

1. JINSHIN WA TENCHI NI ONAJI
The mind is one with heaven and earth
הדעת הינה אחת עם השמיים והארץ

2. KETSUMYAKU WA NICHIGETSU NI NITARI
The circulatory rhythm of the body is similar to the cycle of the sun and the moon
קצבו המחזורי של הגוף דומה למחזוריותם של השמש והירח

3. HO WA GOYU WO TONDO SU
The way of inhaling and exhaling is both hardness and softness
דרך השאיפה והנשיפה הינה קשיות ורכות גם יחד

4. MI WA TOKI NI SHITAGAI HEN NI OZU
Act in accordance with time and change
פעל בתאום עם הזמן והשינוי

5. TE WA KU NI AI SUNAWACHI HAIRU
Techniques will occur in the absence of conscious thought
הטכניקה תתרחש בהעדרה של מחשבה הכרתית

6. SHINTAI WA HAKARITE RIHO SU
The feet must advance and retreat, separate and meet
הרגליים חייבות להתקדם ולסגת, נפרדות ונפגשות

7. ME WA SHIHO WO MIRU WO YOSU
The eyes do not miss even the slightest change
העיניים אינן מחמיצות אף את השינוי הקל ביותר

8. MIMI WA YOKU HAPPO WO KIKU
The ears listen well in all directions
האוזניים מקשיבות היטב לכל הכיוונים