מקור השם גוג'ו Goju

צ'וג'ון מיאגי סנסיי חניכו של קנריו היגאונה סנסיי הוא אשר נתן את השם "גו ג'ו ריו" לשיטה. היה זה לאחר טורניר בו הציג את שיטתו ובו החליט כי עליו למצוא שם לסגנון הלחימה שלו על מנת לקדם וליצור שיתוף פעולה עם בתי הספר לאומנויות לחימה ביפן.

הוא נתן לאומנותו את השם "גוג'ו-ריו",שם שמשמעותו "קשה – רך"', והיה המאסטר הראשון שנתן שם לאומנותו.
בשנת 1933 נרשמה שיטת "גוג'ו ריו" רשמית ב- בוטוקו-קאי (ארגון אומניות הלחימה היפני).

את השם לקח צ'וג'ון מיאגי סנסיי מהחוק השלישי מבין שמונת חוקי ה"קנפו" המופיעים בספר ה"בובישי"- המוכר כמרכז בתוכו את מהות אומנויות הלחימה הסיניות. סעיף זה באופן בולט מאפיין את תמציתה של שיטת "גוג'ו ריו", אשר במהותה משלבת בין קושי ורוך על רובדיהם השונים והעמוקים, – אלה לובשים צורה ומתגלים אט אט, טיפין טיפין, במשך שנים רבות של אימונים, לעיניו של המתאמן ההולך בעקבות ה "דרך".

THE KENPO HAKKU

שמונת חוקי הקנפו

THE EIGHT LAWS OF THE FIST

1. JINSHIN WA TENCHI NI ONAJI

הדעת הינה אחת עם השמיים והארץ

The mind is one with heaven and earth

2. KETSUMYAKU WA NICHIGETSU NI NITARI

קצבו המחזורי של הגוף דומה למחזוריותם של השמש והירח

The circulatory rhythm of the body is similar to the cycle of the sun and the moon

3. HO WA GOYU WO TONDO SU

דרך השאיפה והנשיפה הינה קשיות ורכות גם יחד

The way of inhaling and exhaling is both hardness and softness

4. MI WA TOKI NI SHITAGAI HEN NI OZU

פעל בתאום עם הזמן והשינוי

Act in accordance with time and change

5. TE WA KU NI AI SUNAWACHI HAIRU

הטכניקה תתרחש בהעדרה של מחשבה הכרתית

Techniques will occur in the absence of conscious thought

6. SHINTAI WA HAKARITE RIHO SU

הרגליים חייבות להתקדם ולסגת, נפרדות ונפגשות

The feet must advance and retreat, separate and meet

7. ME WA SHIHO WO MIRU WO YOSU

העיניים אינן מחמיצות אף את השינוי הקל ביותר

The eyes do not miss even the slightest change

8. MIMI WA YOKU HAPPO WO KIKU

האוזניים מקשיבות היטב לכל הכיוונים

The ears listen well in all directions

חוקי הקנפו ביפנית