תקנון האתר, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

על ידי Dento Goju Ryu
מדיניות אספקת מוצר-באתר יוצעו מגוון מוצרים למכירה, לרבות קורסים דיגיטליים, סרטוני וידאו, הקלטות מאמרים, מדריכים וכיוצא בזאת.
 • המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 • בסיום ביצוע רכישה באתר החיוב הינו מיידי, חשבונית מס קבלה ומייל אישור על ההרשמה יישלחו לאחר התשלום באופן אוטומטי ממערכת משולם ובמייל.
 • קבלת התכנים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר הנרכש:
  • ברכישת מדריכים, ספרים דיגיטליים או קבצים דיגיטליים, קישור להורדת הקובץ ישלח לכתובת המייל שסופקה בתהליך הרכישה עם אישור העסקה.
  • ברכישת קורס דיגיטלי או הדרכה בשידור חי, קישור לצפייה בסרטים יינתן על פי תנאי הקורס המפורטים בעמוד המכירה.
   • במידה ונרכש קורס מוקלט, יקבל המשתמש לתיבת המייל קישור לצפייה בסרטונים או יתחבר בעזרת משתמש וסיסמה לאתר.
   • במידה והקורס יועבר בשידור חי, יקבל המשתמש קישור מתאים בזמן ובתאריך הקורס שיתואמו עם נותן השירות
  • יודגש כי תנאי השידור וקבלת החומרים בכל קורס יופיעו בדף המכירה של  אותו הקורס והם בעלי קדימות על התנאים המופיעים כאן.
 • במקרה בו לא קיבל המשתמש קישור לצפייה, קובץ להורדה, שם משתמש וסיסמה או כל מוצר דיגיטלי אחר אשר נבעו מכשל מחשובי או במידה וסיפק המשתמש נתונים שגויים, יש לפנות לאתר בכתובת הדוא”ל.
 • ilan@dento-karate.com
אחריות בית עסק-החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד.
הגבלת גיל- אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה וכן כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר.
ביטול עסקה –למען הסר ספק, לעמדת הנהלת האתר לקוחות האתר אינם “צרכנים” כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). אמנם, ככל וייקבע כי הלקוח הינו “צרכן”, יחולו עליו הוראות סעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
 • בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –
  • בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.“
 • ואולם, כל לקוחות האתר יקבלו גישה לתכני האתר מיד עם סיום הליך ההרשמה, לפיכך, לאחר מועד זה לא ניתן לבטל את העסקה ולהזדכות עבור תקופת החיוב הראשונה.
 • האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.
הגבלת פרטיות- החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.